History for item #11514235202
  • ~20.98 keys
    Strange Knife 127 MvM Badge completion reward killstreak australium 11514235202

Strange Killstreak Australium Knife