History for item #11349763287
  • ~53.71 keys
    Strange Medi Gun 6 MvM Badge completion reward festivized australium 11349763287

Strange Festivized Australium Medi Gun